projekt nr 5

5. VII Noworoczny Bieg Tura – organizacja biegu ulicznego na dystansie 10km i 5km


Lokalizacja

ulice miasta Bielsk Podlaski

Skrócony opis

Projekt obejmuje zakup medali, pucharów, nagród rzeczowych, gadżetów sportowych, numerów sportowych, posiłków regeneracyjnych, napojów, wody, wynajęcie firmy mierzącej czasy zawodników oraz pomoc medyczna dla uczestników. Dodatkowo zostanie wynajęty basen miejski.

Opis projektu

Projekt obejmuje zakup medali, pucharów, nagród rzeczowych, gadżetów sportowych, numerów sportowych, posiłków regeneracyjnych, napojów, wody, wynajęcie firmy mierzącej czasy zawodników oraz pomoc medyczna dla uczestników. Dodatkowo zostanie wynajęty basen miejski. Wydatki na reklamę i promocję wymienionej imprezy jak również zabezpieczenie trasy biegu zostanie sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego. Dla wszystkich startujących zawodników przewidziano pakiety startowe. Mieszkańcy miasta nie ponoszą kosztu udziału w wydarzeniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Medale, puchary, statuetki, nagrody 9 000 zł
2Firma obsługująca zawody, pomiar czasu3 000 zł
3Pakiety startowe, posiłek regeneracyjny, woda5 500 zł
4Materiały promocyjne, reklamy, oznaczenie trasy1 000 zł
5Wynajem pływalni i zabezpieczenie medyczne1 500 zł
Łącznie: 20 000 zł