projekt nr 4

4. "Pod opieką Bogurodzicy" - Festiwal


Lokalizacja

Bielski Dom Kultury

Skrócony opis

Przedsięwzięcie muzyczne związane z Bogurodzicą. Utwory wykonywane przez uczestników będą tylko jej poświęcone. Zaproszeni zostaną wykonawcy z Polski, w tym z naszego miasta i regionu, a także z zagranicy, co będzie gwarantowało wysoki poziom artystyczny festiwalu.

Opis projektu

Przedsięwzięcie muzyczne związane z Bogurodzicą. Utwory wykonywane przez uczestników będą tylko jej poświęcone. Zaproszeni zostaną wykonawcy z Polski, w tym z naszego miasta i regionu, a także z zagranicy, co będzie gwarantowało wysoki poziom artystyczny festiwalu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Promocja5 000 zł
2Hotel i konsumpcja20 000 zł
3Transport3 000 zł
4Prowadzenie2 000 zł
Łącznie: 30 000 zł