projekt nr 1

1. Tymczasowe toalety publiczne w Bielsku Podlaskim


Lokalizacja

- cmentarz komunalny przy ulicy Mickiewicza, działka nr 2268/5,
- okolice Parku przy ul. Jagiellońskiej,
- Park Aleksandra Jagiellończyka – króla Polski, działka nr 4692/3,
- przy szalecie miejskim ul. Dubiażyńska działka nr 4292/4,
- na terenie zieleni urządzonej – plac zabaw przy ul. Rejtana działka nr 4157.

Skrócony opis

Projekt zakłada ustawienie toalet typu Toy-Toy  ( 5 sztuk ) na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia do 30 września 2022r.

Opis projektu

Projekt zakłada ustawienie toalet typu Toy-Toy  ( 5 sztuk ) na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia do 30 września 2022r.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie toalet WC TOI Basic bez umywalki12 000 zł
2Ubezpieczenie od kradzieży 1 000 zł
3Opłata za przygotowanie eksploatacji1 000 zł
Łącznie: 14 000 zł