projekt nr 5

5. Boisko do koszykówki 3X3


Lokalizacja

Boisko wielofunkcyjne na stadionie miejskim, ul. Orzeszkowej 19.

Skrócony opis

Projekt polega na ułożeniu nawierzchni z kolorowego tworzywa (plastiku), montaż nowego kosza. Dostosowanie boiska do aktualnych wymogów i standardów, tak aby korzystanie było bezpieczne i atrakcyjne. Ułożone płytki w razie potrzebny można zdemontować i przenieść w inne miejsce.

Opis projektu

Projekt polega na ułożeniu nawierzchni z kolorowego tworzywa (plastiku), montaż nowego kosza. Dostosowanie boiska do aktualnych wymogów i standardów, tak aby korzystanie było bezpieczne i atrakcyjne. Ułożone płytki w razie potrzebny można zdemontować i przenieść w inne miejsce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ułożenie boiska z kolorowych płytek (w tym wyrównanie nawierzchni asfaltowej)85 000 zł
2Kosz do koszykówki6 500 zł
Łącznie: 91 500 zł