projekt nr 3

3. Park kieszonkowy przy dawnej bursie


Lokalizacja

sąsiedztwo skrzyżowań ulicy A.Mickiewicza i Widowskiej pomiędzy zabudową wielorodzinną (bloki mieszkalne przy ulicy Mickiewicza) dawną bursą oraz budynkiem usługowym. Projekt zostanie zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr: 2597/1, 2596/12, 2595/2, 2578/8.

Skrócony opis

Celem wniosku jest stworzenie w przestrzeni małego, publicznie dostępnego, przyjaznego terenu zieleni tzw. Parku kieszonkowego przy dawnej Bursie

Opis projektu

Celem wniosku jest stworzenie w przestrzeni małego, publicznie dostępnego, przyjaznego terenu zieleni tzw. Parku kieszonkowego. Obiekt powinien zaspokoić potrzeby wypoczynku mieszkańców w różnych kategoriach wiekowych. W koncepcji przestrzeni uwzględniono zmianę zagospodarowania niewielkiego terenu zieleni. Projekt zakłada wykonanie nowych alejek, usytuowanie obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stołów piknikowych) oraz placu zabaw (huśtawka, bujak, urządzenia wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią). Obecnie istniejące obiekty znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowany zostanie również układ komunikacyjny poprzez zmianę nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej/płyt betonowych oraz przygotowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Niezbędnym elementem parku kieszonkowego są również nasadzenia roślinne (drzewa, krzewy, trawy ozdobne, byliny, trawnik rekreacyjny), które korzystnie wpływają nie tylko na estetykę przestrzeni, lecz również na poprawę warunków środowiskowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa10 000 zł
2Wykonanie parkingu (około 600 m2 i chodników ok. 280 m2)151 000 zł
3Mała architektura ogrodowa (elementy placu zabaw, ławki, kosze, stół, odnowienie isniejącej studni, nawierzchnia placu zabaw -piasek ok. 60 m2)50 600 zł
4Zakładanie zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne- nasadzenia w korze ok 210 m2, trawnik rekreacyjny ok. 140m2)38 000 zł
Łącznie: 249 600 zł